terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 2 joão*t=EPISTOLÊ IÔANNOU k=EPISTOLÊ tk=DEUTERA am=B
[1,1] O PRESBUTEROS EKLEKTÊ KURIA KAI TOIS TEKNOIS AUTÊS OUS EGÔ AGAPÔ EN ALÊTHEIA KAI OUK EGÔ MONOS ALLA KAI PANTES OI EGNÔKOTES TÊN ALÊTHEIAN
[1,2] DIA TÊN ALÊTHEIAN TÊN MENOUSAN EN ÊMIN KAI METH ÊMÔN ESTAI EIS TON AIÔNA
[1,3] ESTAI METH k=UMÔN amt=ÊMÔN KHARIS ELEOS EIRÊNÊ PARA THEOU PATROS KAI PARA b=KURIOU IÊSOU KHRISTOU TOU UIOU TOU PATROS EN ALÊTHEIA KAI AGAPÊ
[1,4] EKHARÊN LIAN OTI EURÊKA EK TÔN TEKNÔN SOU PERIPATOUNTAS EN ALÊTHEIA KATHÔS ENTOLÊN ELABOMEN PARA TOU PATROS
[1,5] KAI NUN ERÔTÔ SE KURIA OUKH ÔS ENTOLÊN mk=GRAPHÔN t=GRAPHÔ b=SOI KAINÊN a=GRAPHÔN a=SOI ALLA ÊN EIKHOMEN AP ARKHÊS INA AGAPÔMEN ALLÊLOUS
[1,6] KAI AUTÊ ESTIN Ê AGAPÊ INA PERIPATÔMEN KATA TAS ENTOLAS AUTOU AUTÊ b=ESTIN Ê ENTOLÊ a=ESTIN KATHÔS ÊKOUSATE AP ARKHÊS INA EN AUTÊ PERIPATÊTE
[1,7] OTI POLLOI PLANOI a=EXÊLTHON b=EISÊLTHON EIS TON KOSMON OI MÊ OMOLOGOUNTES IÊSOUN KHRISTON ERKHOMENON EN SARKI OUTOS ESTIN O PLANOS KAI O ANTIKHRISTOS
[1,8] BLEPETE EAUTOUS INA MÊ a=APOLESÊTE b=APOLESÔMEN A EIRGASAMETHA ALLA MISTHON PLÊRÊ a=APOLABÊTE b=APOLABÔMEN
[1,9] PAS O a=PROAGÔN b=PARABAINÔN KAI MÊ MENÔN EN TÊ DIDAKHÊ TOU KHRISTOU THEON OUK EKHEI O MENÔN EN TÊ DIDAKHÊ b=TOU b=KHRISTOU OUTOS KAI TON PATERA KAI TON UION EKHEI
[1,10] EI TIS ERKHETAI PROS UMAS KAI TAUTÊN TÊN DIDAKHÊN OU PHEREI MÊ LAMBANETE AUTON EIS OIKIAN KAI KHAIREIN AUTÔ MÊ LEGETE
[1,11] O b=GAR LEGÔN a=GAR AUTÔ KHAIREIN KOINÔNEI TOIS ERGOIS AUTOU TOIS PONÊROIS
[1,12] POLLA EKHÔN UMIN GRAPHEIN OUK am=EBOULÊTHÊN tk=ÊBOULÊTHÊN DIA KHARTOU KAI MELANOS ALLA ELPIZÔ a=GENESTHAI b=ELTHEIN PROS UMAS KAI STOMA PROS STOMA LALÊSAI INA Ê KHARA ÊMÔN b=Ê PEPLÊRÔMENÊ a=Ê
[1,13] ASPAZETAI SE TA TEKNA TÊS ADELPHÊS SOU TÊS EKLEKTÊS b=AMÊN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário